Di chúc được lập bằng lời nói (di chúc miệng) có được coi là di chúc hợp pháp hay không?

logo

CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG LÝ TOÀN DÂN

Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

hotline

085.850.1199

Trang chủ»Dịch vụ pháp lý»Dân sự»Di chúc được lập bằng lời nói (di chúc miệng) có được coi là di chúc hợp pháp hay không?

Di chúc được lập bằng lời nói (di chúc miệng) có được coi là di chúc hợp pháp hay không?

23/11/2020 - 12:56

Di chúc được lập bằng lời nói (di chúc miệng) có được coi là di chúc hợp pháp hay không? Điều kiện nào để di chúc miệng có hiệu lực pháp luật? Nội dung này Công ty Luật Thiên Hòa Hà Nội xin tư vấn như sau:

 

1. Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

 

2. Di chúc miệng là gì?

Di chúc miệng là sự bày tỏ bằng lời nói ý chí của người để lại di sản thừa kế lúc còn sống trong việc định đoạt khối di sản của mình cho người khác sau khi mình chết.

 

3. Trường hợp nào lập di chúc miệng

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 

4. Di chúc được coi là hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

-  Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

-  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

-  Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 

5. Nội dung của di chúc

Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

-  Ngày, tháng, năm lập di chúc;

-  Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

-  Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

-  Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

 

6. Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

-  Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

-  Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

-  Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

7. Di chúc miệng hết hiệu lực khi nào

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

 

Sau khoảng thời gian này nếu người lập di chúc vẫn muốn lập di chúc thì phải lập một di chúc khác bằng văn bản thay thế cho di chúc miệng.

 

8. Hiệu lực của di chúc

-  Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có tài sản chết).

-  Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

  + Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  + Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 

-  Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

-  Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

-  Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

 

Như vậy, người muốn để lại di sản vẫn có thể lập di chúc bằng lời nói (di chúc miệng) nếu có đủ các điều kiện nêu trên.

Xem 117 lần

Bài viết liên quan

Thời hiệu quy định trong Bộ luật dân sự 2015 và thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự

  • Mô tả

    Để các quan hệ dân sự phát huy được tác dụng tích cực, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh thì phải tạo sự ổn định cho các quan hệ dân sự, tạo tâm lý yên tâm cho các chủ thể trong giao lưu dân sự. Do đó, pháp luật quy định các thời hạn để các bên có thể lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp vì các lợi ích của mình. Khi kết thúc thời hạn đó có thể làm phát sinh hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ của những chủ thể có liên quan, thời hạn đó được gọi là thời hiệu.

  • CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG LÝ TOÀN DÂN

    Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

    Hotline: 085.850.1199

    Email: [email protected]